O podujat Dobrodruh

Toto podujatie oragnizuj obiansk zdruenia KST Fatran Turany a Skialp klub Kriv, ktor s zamenaren na outdoorov aktivity. Ide vlastne o pokraovanie podujatia, ktor nieslo nzov Hory oami Turistu. Toto m za sebou u niekoko spench ronkov a teraz nastal as aby viac otvorilo pre vetkch turistov, skialpinistov, horolezcov, lezcov, cestovateov a ostatnch nvtevnkov prrody.

V roku 2011 sme podujatie DOBRODRUH organizovali v Kultrnom centre v Turanoch. T o prili, poda ich vlastnch slov neutovali a bolo ich okolo 70. Tieto priestory s vhodn na takto podujatia a tak aj tento rok budeme v nich. Ide o pomerne vek slu s potrebnm zzemm pre takto podujatie. Kapacita je 250 sediacich divkov. Premieta sa bude na pltno s rozmermi 5,5 x 3,9 m.

Okrem premietania bud pre nvtevnkov pripraven rzne sprievodn akcie. Zabezpeen bude aj oberstvenie v base campe.

Vstupn sa na tomto podujat nevyber.

Nebude chba ani tombola. Tombolov lstky bud k zakpeniu v base campe.

Web z minulho roku: http://dobrodruh2011.skialpkrivan.sk/

Komentáre sú uzavreté.