Raso Hatiar

Horal, ktor je vdy za kamerou. Zaloil Ceper studio. To je filmov produkn tdio, ktor sa zaober hlavne vrobou nezvislch outdoorovch filmov. Zastujeme sa na expedciach po celom svete a sname sa prostrednctvom filmu sprostredkova divkom zitky a pribli im miesta kde, sa mnoh z nich nedostan. Filmy prezentujeme na filmovch festivaloch nielen na Slovensku, ale aj v zahrani a tie v STV.

————————————————————————————————————————————

Dotkn sa Denali

Netradin film o tradinej tme vkovho horolezectva – lokalita najvyia hora Severnej Ameriky Mount Mc Kinley.

Uptavka k filmu: http://ceper.sk/video/horske-filmy/ukazka-z-filmu/dotknut-sa-denali

Komentáre sú uzavreté.