Michal Vajda

Hory mu uarovali u vdetstve. Trvi vnich vea vonho asu, i u peo, na bicykli alebo na lyiach. Vaka horm som spoznal vea priateov adostal sa aj k alejmojej vni, cestovaniu. Vyhadva krajiny smlo znmymi horami, kde odobrodrustvo nie je ndza akde ij udia, ktorch ete nestihla naplno pohlti konzumn spolonos.

Precestoval vinu krajn zpadnej astredne Eurpy. No najviac ho ah na vchod. Medzi niektor jeho cesty patr.: Kamatka, India , Irn , Bielorusko, Moldavsko, Ukrajina, Delta Dunaja, Turecko, Kurdistan ain. Medzi miesta, ktor mu najviac prirstli ksrdcu patria Vysok Tatry.

———————————————————————————————————————————–

Kamatka – zem na kraji sveta

Na najvchodnejej hranici Ruska sa nachdza polostrov, kde pravidl ivota uruje drsn, divok prroda. Jej rozmanitos je neuveriten apln kontrastov. Vtejto krajine oha aadu sa nachdza pribline 300 sopiek ztoho 28 aktvnych. estica dobrodruhov sa vydala na miesta, kde sa knebu tia najvyie aktvne vulkny Eurzie, kde s rieky pln lososov akde medvede dvaj dobr noc.

Komentáre sú uzavreté.