Jn ucha

Narodil som sa pod nzkymi kopcami Bielych Karpt, vyrstol som pod vymi vrchmi Malej a Vekej Fatry a moje nohy ma za dve desaroia zaviedli do vysokch a neznmych pohor Eurpy, kde nachdzam krsu, rados, spokojnos a viacmenej dobrch ud.

————————————————————————————————————————————

Island

V psme Island 2011, vm chcem predstavi prrodn krsy a vzcnosti krajiny drsnej, no pre milovnka prrody chvatnej a neopakovatenej, ktor som navtvili poas okrunej cesty touto ostrovnou krajinou, spartiou zo spolku KVTS.


Komentáre sú uzavreté.